KAM NA VÝLET / Příroda kolem nás

Naučná stezka ve Frýdeckém lese.
Naučná stezka má deset zastavení. Seznámí s živočichy i vodou v lese
Naučná stezka ve Frýdeckém lese.  
Autor / zdroj foto: Jan Smekal

Naučná stezka Frýdecký les / Frýdek-Místek

Naučná stezka Frýdecký les prochází příměstským lesem a seznámí vás s některými zajímavostmi tohoto území. Stezka má celkem 10 zastavení a je dlouhá 3,5 kilometru. Na jednotlivých zastaveních se dozvíte něco o významu a funkcích lesa, ale také o houbách a dalších lesních rostlinách, starých stromech, živočiších a vodě v lese.

Frýdecký les má rozlohu 158 hektarů. Nejvýznamnější je jeho rekreační funkce. Zatím zde převažují pozůstatky vysázených porostů s převahou jehličnanů. Místy jsou to smrkové monokultury, někdy se objevuje modřín, borovice lesní a vejmutovka. Část porostů je listnatých, s hlavní dřevinou bukem. Příměs tvoří další listnáče - lípa srdčitá, javor klen, dub letní, habr a bříza, vidět můžete i třešně ptačí. Vzácně lze narazit na jilmy, roste zde jilm habrolistý a drsný. V západní části jsou také výsadby severoamerického dubu červeného. Na podmáčených plochách rostou olše a jasany. V průměru se stáří lesa pohybuje od 40 do 70 let.

Les tvoří především stromy, ale v podrostu je také mnoho charakteristických bylin. Les blízký přírodnímu porostu je několikapatrový. Nejnižší patro tvoří mechorosty a lišejníky. Následují patra bylinné, křovinné a pak teprve stromové. Pod nejnižším patrem je ovšem ještě podzemní část, kde jsou rozloženy kořenové systémy všech rostlin.

Lesy jsou domovem mnoha živočišných druhů. Když se budete chovat tiše a pozorně můžete některé z nich uvidět. Ke zcela nenápadným vzácným a užitečným savcům lesa patří netopýři (stromový, rezavý, černý, brvitý, parkový).

Ptáci tvoří početnou skupinu lesních obyvatel. I v příměstském lese mohou žít některé vzácné druhy, jako je datel černý, strakapoudi, holub doupňák, krkavec velký. Zvláštní skupinu tvoří dravci a sovy, které obvykle spíš uslyšíte, než zahlédnete. V lesích žije jestřáb, krahujec, ostříž a včelojed, ze sov jsou to nejčastěji kalous ušatý a puštík obecný. 

Frýdecký les nalákal i trochu exotického návštěvníka, který sem dorazil z polských lesů – v roce 19 zde byl zastřelen mladý los evropský.

Frýdeckým lesem protéká několik potůčků, je zde i řada pramenišť. V jejich okolí se vytvářejí společenstva olšin. Stromové patro tvoří olše lepkavá a jasan ztepilý, na okrajích přibývá javor klen a bříza. Z keřů se objevuje krušina olšová. V podrostu často dominují trsy kapradin – kapraď samec a papratka samice, hojná je netýkavka nedůtklivá, čarovník pařížský. K typickým vlhkomilným rostlinám patří blatouch bahenní, mokrýš střídavolistý, pomněnka bahenní, karbinec evropský, devětsil bílý, vrbina hajní, pryskyřník kosmatý a pryskyřník plamének. 

Celá trasa Naučné stezky Frýdecký les je označena smluvenou značkou pro naučné stezky, tj. bílým čtvercem se zeleným pruhem. 

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.